Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 21 2012

stargazer
00:08
Ze wszystkich trosk, jakie trapią człowieka, najgorszą jest ta, że ma się świadomość wielu spraw, lecz władzy nie ma się nad żadną
— Herodot
Reposted fromskrzacik skrzacik viacytaty cytaty
stargazer
00:06
Nie wystarczy mówić do rzeczy, trzeba mówić do ludzi.
— Stanisław Jerzy Lec
Reposted fromzmarznieta zmarznieta viacytaty cytaty
stargazer
00:01
Jeśli chcesz od razu o czymś zapomnieć, zanotuj sobie, że to trzeba pamiętać.
— Edgar Allan Poe
Reposted frommarysia marysia viacytaty cytaty

February 20 2012

stargazer
23:52
Reposted fromoll oll viacelej celej
stargazer
23:49
Nie skarż się, gdy Ci wejdzie drzazga z ostatniej deski ratunku
— Wiesław Brudziński
Reposted frombzt bzt viacelej celej
stargazer
23:43
- Jaki masz stosunek do pieniędzy?
- Powiedziałabym, że taki, jak do kogoś, za kim tęsknię, a kto mnie wyraźnie unika.
— Musierowicz, Szósta klepka
Reposted frommarysia marysia viataka-jedna-ja taka-jedna-ja

December 09 2011

stargazer
21:26
Samotności, jakaś ty przeludniona!
— Stanisław Jerzy Lec
Reposted fromcompromise compromise viacytaty cytaty
stargazer
21:25
It's strange to look at your dreams wich happen to someone else.
— @compromise
Reposted fromcompromise compromise viacytaty cytaty
stargazer
21:18
Nie chcę się już zakochiwać. Niech teraz dla odmiany ktoś zakocha się we mnie.
— tylko boję się, że skoro dotąd się nie zdarzało, to już się nie zdarzy.
Reposted fromdepresja depresja viataka-jedna-ja taka-jedna-ja
stargazer
21:10
Tak zapatrzyłam się w przeszłość, że nie zauważyłam teraźniejszości.
Reposted fromcompromise compromise viacytaty cytaty
stargazer
20:54
Jeśli chcesz kogoś zabić,
zabij to co kocha,
a sprawisz że umrze on tysiąc razy.
— prawda.
Reposted fromkatalama katalama viataka-jedna-ja taka-jedna-ja
20:53

Your parents' expectations of school

They expect you to be walking to school like:

but in reality you’re like:

They expect you to be in class like: 

but in reality you’re like:

They expect you before an exam to be all like:

but in reality you’re like:

They expect to react to your exam mark like:

but in reality they’ll be like:


stargazer
20:42
stargazer
20:42
stargazer
20:41
stargazer
20:41
stargazer
20:41
Reposted fromcharlottinka charlottinka
stargazer
20:40
Reposted fromzachlanny zachlanny viacharlottinka charlottinka
stargazer
20:39
5043 885e 500
kotodrzewina
stargazer
20:38
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl